Quy hoạch đường Lê Trọng Tấn kéo dài

Quy hoạch đường Lê Trọng Tấn kéo dài

quy hoạch đường lê trọng tấn kéo dài - bt 40 ha đất

Quy hoạch đường Lê Trọng Tấn kéo dài [hot]: Ngày 07/6/2018, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2790/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Đề xuất dự án Quy hoạch đường Lê Trọng Tấn kéo dài đến đường Vành đai 3, quận Thanh Xuân theo hình thức hợp đồng BT.

Quy hoạch đường Lê Trọng Tấn kéo dài với tuyến có chiều dài 2,85 km, được đầu tư nhằm kết nối đồng bộ, liên thông với mạng lưới đường trong khu vực, kết nối các tuyến đường Vành đai 2; 2,5; 3 góp phần giảm tải cũng như giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cho tuyến đường Nguyễn Trãi, đường Giải Phóng, đường Vành đai 2, Vành đai 3…

Tổng vốn đầu tư dự kiến 1.412 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 274 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 967 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác. Thời gian thực hiện Dự án dự kiến từ 2018 đến 2020.

Theo đề xuất dự án, dự kiến quỹ đất thanh toán cho dự án Quy hoạch đường Lê Trọng Tấn kéo dài được BT tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm gồm các ô quy hoạch 3-1, 3-2, 4-1, 4-2 với diện tích khoảng 39,8 ha thuộc quy hoạch phân khu S4. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch, quy mô và diện tích cụ thể của quỹ đất thanh toán dự án BT được xác định đảm bảo phù hợp với Quy hoạch và các quy định liên quan.

Toàn văn thông báo:

Ngày 07/6/2018, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2790/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Đề xuất dự án Xây dựng tuyến đường từ đường đoạn đầu Lê Trọng Tấn đến đường Vành đai 3, quận Thanh Xuân theo hình thức hợp đồng BT (quy hoạch đường Lê Trọng Tấn kéo dài).

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội,

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội công bố và đăng tải thông tin về Dự án Xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long theo hình thức hợp đồng BT kể từ ngày 10/4/2017.

1. Tên dự án và loại hợp đồng dự án: Xây dựng tuyến đường từ đường Lê Trọng Tấn đến đường Vành đai 3, quận Thanh Xuân theo hình thức hợp đồng BT.

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư tuyến đường nhằm kết nối đồng bộ, liên thông với mạng lưới đường trong khu vực, kết nối các tuyến đường Vành đai 2; 2,5; 3…, góp phần giảm tải cũng như giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông cho tuyến đường Nguyễn Trãi, đường Giải Phóng, đường Vành đai 2, Vành đai 3… tạo động lực phát triển Kinh tế – Xã hội cho các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai,  Hà Đông nói riêng và Thành phố Hà Nội nói chung.

6. Quy mô, nội dung đầu tư dự kiến:

– Nội dung: Xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường Lê Trọng Tấn đến đường Vành đai 3, quận Thanh Xuân theo chỉ giới đường đỏ được duyệt và tuân thủ các thông số hạ tầng kỹ thuật do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cung cấp.

– Quy mô xây dựng: Xây dựng tuyến đường với chiều dài: L=2.85km, mặt cắt ngang: B=30m. Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, hệ thống PCCC, cây xanh, chiếu sáng, vỉa hè, tổ chức giao thông, di chuyển các công trình ngầm nổi trong chỉ giới thực hiên dự án.

7. Tổng vốn đầu tư (dự kiến): 1.412.000 triệu đồng.

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 274.823 triệu đồng
+ Chi phí QLDA:  5.202 triệu đồng
+ Chi phí tư vấn: 14.295 triệu đồng
+ Chi phí khác: 22.170 triệu đồng
+ Chi phí GPMB: 967.627 triệu đồng
+ Chi phí dự phòng: 67.239 triệu đồng
+ Lãi vay: 60.655  triệu đồng
Tổng cộng 1.412.011 triệu đồng
Làm tròn 1.412.000 triệu đồng

8. Giá trị công trình BT (dự kiến): 1.344.761 triệu đồng. Giá trị công trình BT ghi tại Hợp đồng BT xác định theo quy định tại Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính.

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và vốn huy động hợp pháp khác. Chi phí chuẩn bị đầu tư (theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ) được xác định trên cơ sở dự toán được thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư Dự án theo quy định.

10. Phương án thu hồi vốn: Dự kiến quỹ đất thanh toán cho dự án BT tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm gồm các ô quy hoạch 3-1, 3-2, 4-1, 4-2 với diện tích khoảng 39,8ha thuộc Quy hoạch phân khu S4.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch, quy mô và diện tích cụ thể của quỹ đất thanh toán dự án BT được xác định đảm bảo phù hợp với Quy hoạch, quy định của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 và Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

11. Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến 2018-2020.

12. Trạng thái dự án: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

(nguồn: cổng thông tin)

Dự án triển khai sẽ tạo tiền đề cho một số dự án tại khu vực đường vành đai 3 hưởng lợi nhiều nhất, trong đó có the manor central park, athena fulland, dự án Bea Sky …. các dự án khu đô thị đại kim …

Mọi thông tin về quy hoạch thủ đô tầm nhìn 2050 có thể tìm thấy tại tại quy hoạch Hà Nội

ĐĂNG KÝ BẢNG GIÁ VÀ THÔNG TIN CHI TIẾT

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Văn phòng KD 177 Trung Kính - Hà Nội
TẢI BẢNG GIÁ
.
.
.
.